Thép xây dựng

[giaban]5,000,000đ[/giaban] [giacu]6,500,000đ[/giacu] [tinhtrang]Chỉ còn 1 sản phẩm[/tinhtrang] [chitiet]
  • Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM A615/A615m-08A của Hoa Kỳ, JIS G 3112:2010 của Nhật Bản, TCNVN 1651-2:2008 của Việt Nam.
  • Thành phần hóa học và cơ lý tính của Thép xây dựng
Thành phần hóa học
  • Đơn trọng theo các tiêu chuẩn
Quy chuẩn
[/chitiet]

Bình luận

Dự án